CV

Curriculum Vitae

ArbeidserfaringDaniel Paul Getz

Når: 15.08.13 – D.D
Arbeidsgiver: Reform – Ressurssenter for menn
Type virksomhet eller sektor: Stiftelse
Tittel eller stilling: Rådgiver
Viktigste arbeidsområder og ansvar:
Overordnet jobber jeg i feltet menn og likestilling, men har et spesielt fokus på følgende områder:
Menn med etninsk minoritetsbakgrunn, koordinering av mannstelefonen, Den internasjonale mannsdagen og Reforms informasjonsarbeid på nett, både i sosial medier og våre nettsider.

Når: 31.12.2010 – 24.06.2013
Arbeidsgiver: Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen.
Type virksomhet eller sektor: Oppvekst
Yrke eller stilling: Prosjektleder og konsulent
Viktigste arbeidsområder og ansvar: Som prosjektleder for bydelens tiltak for enslige mindreårige asylsøkere nærmeste leder for miljøarbeiderne i tiltaket. Jeg har blant annet ansvar for turnus, ferieavvikling, personalmøter, budsjett ol. I konsulent stillingen, jobber jeg med oppfølging av familier og ungdommer med ulike utfordringer. Stillingen er delt mellom de to ansvarsområdene.

Når: 07.2006 – 12.2010
Arbeidsgiver: New Page
Type virksomhet eller sektor: Barnevern
Yrke eller stilling: Teamleder/miljøterapeut
Viktigste arbeidsområder og ansvar: Dette var en kombinert stilling hvor jeg direkte med brukergruppen og fulgte opp et team med 5 ansatte. Rollen min som teamleder er å være en faglig veileder for teamet. Det er også en del administrative oppgaver knyttet til stillingen.

Når: 08.01.05 – 01.01.06
Arbeidsgiver: Villa Vika
Type virksomhet eller sektor: Barnevern
Yrke eller stilling: Miljøarbeider
Viktigste arbeidsområder og ansvar: Jobbet i enetiltak med en ungdom med atferdsproblemer, samt avlastning med barn/ungdom.

Når: 07.03.02 – 30.06.06
Arbeidsgiver: Trondheim Kommune, kulturenheten
Type virksomhet eller sektor: Forebyggende arbeid med ungdom.
Yrke eller stilling: Kulturarbeider
Viktigste arbeidsområder og ansvar: Jobbet i fritidsklubb.

Når: 01.10.02 – 20.06.03
Arbeidsgivers: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling helse og sosialfag
Type virksomhet eller sektor: IT hjelp for studenter
Yrke eller stilling: Studentassistent i data
Viktigste arbeidsområder og ansvar: Sørge for at studentene ved skolen fikk nødvendig brukerstøtte i forhold til skolens data system.

Når: 05.02.01 – 07.03.02
Arbeidsgiver: Trondheim Kommune, Blussuvoll skole
Type virksomhet eller sektor: Ungdomsskole
Yrke eller stilling: Sivilarbeider
Viktigste arbeidsområder og ansvar: Bistå skolen i forhold til elevene som ikke fulgte ordinær undervisning, samt delta på skolens ulike tilbud etter skoletid.

Utdanning

Når: 20.08.02 – 01.06.05
Opplæringsinstitusjon: Høgskolen i Sør-Trøndelag
Studieretning: Sosialt arbeid er hovedfaget. Støttefag omfatter bla. – Juss, psykologi, sosiologi
Titte: Bachelor i sosialt arbeid

Når: 20.06.00 – 20.12.00
Opplæringsinstitusjon: Høgskolen i Bodø.
Studieretning: Økonomi og administrasjon
Tittel: 1. semester

Når: 20.08.97 – 20.06.00
Opplæringsinstitusjon: Brundalen videregående skole
Tittel: Generell studie kompetanse.

Kurs

Når: 01.10.09 – 01.02.10
Opplæringsinstitusjon: NLP Practitioner
Innhold: Jeg fikk dette kurset som en del av styrkingen teamleder rollen i New Page. Det inneholdt mye samtale teknikk i forhold til å motivere.
Tittel: Sertifikat i NLP Practitioner

Når: 14.10.04 – våren 06
Opplæringsinstitusjon: Utviklingsagentene 2 – Trondheim kommune.
Innhold: Verktøy i forhold til å øke ungdoms medvirkning i prosjekt arbeid, og bidra i forhold til å realisere deres prosjekter.
Tittel: Kurskompetanse

Verv

Leder studentutvalg, verneombud, hoved verneombud, styremedlem Bring children from streets, frivillig i Mannstelefonen, initiativtaker bak den Internasjonale Mannsdagen i Norge.

Personlige egenskaper

Positiv, engasjert, ferdigstiller oppgaver, glad i nye utfordringer, løsningsorientert, glad i samarbeid.

Tekniske ferdigheter og kompetanse

Jeg behersker officepakken fra både Microsoft og Openoffice, denne kompetansen har jeg tilegnet med igjennom egenlæring. Jeg har også laget hjemmesider for venner og kjente.

Annet

Morsmål: Norsk
Andre språk
Engelsk- leseferdigheter: Meget gode skriveferdigheter: Gode muntlige ferdigheter: Gode
Førerkort: Klasse B